Posjeti Jasku!

Turistička zajednica grada Jastrebarskog

Podaci o TZGJ

Kontakt:
Turistička zajednica grada Jastrebarskog
Adresa: Vladka Mačeka 2
10 450 Jastrebarsko
Telefon: 01/ 6272 940
E-mail: info@tzgj.hr / e-mail za najavu događanja: info@tzgj.hr 
Web: www.tzgj.hr


ŽR: 2390001 - 1100024359
IBAN: HR7223900011100024359
OIB: 2662 768 4627


Račun za uplatu boravišnih pristojbi: HR8910010051716904746
Račun za uplatu turističke članarine: HR5110010051716927158


Direktorica Turističke zajednice Grada Jastrebarskog: Petra Masnec 

Turistička zajednica grada Jastrebarskog (TZGJ) neprofitna je pravna osoba, osnovana 1999. godine, upisana u Upisnik turističkih zajednica pod rednim brojem 121. Aktivno počinje djelovati od 16.01.2008. zapošljavanjem stručne suradnice. Obavlja različite zadaće. Unapređuje opće uvjete boravka turista, promovira turističke proizvode sa područja Zajednice, razvija svijest o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, naglašava potrebu za poboljšanjem kvalitete čovjekovog okoliša, a posebnu brigu vodi o očuvanju kulturnih dobara. Ulaže posebne napore u poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivim i stvara uvjete za njihovo gospodarsko korištenje. Sudjeluje u provedbi programa i akcija turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije. Potiče i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma. Turistička zajednica također se bavi i informativnim poslovima u svezi s turističkom ponudom, potiče organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude. Zadaća turističke zajednice je i vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka. Dnevno, tjedno i mjesečno prikuplja i obrađuje podatake o turističkom prometu na području grada te provjerava podatake o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima. Turistička zajednica se bavi i organizacijom provođenja i nadzora svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice te koordinacijom djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude.

Fotogalerija

Panoramska šetnja

Kamere uživo

Vrijeme u Jaski

  • 20°C
  • Vj. 2km/h
  • Vl. 71%
Prognoza za 6 dana

Pošaljite E-razglednicu iz Jastrebarskog

Instagram Facebook

Pratite nas i na društvenim mrežama!